Chuyên mục: Mẹo vặt chăn đệm

Conversion funnel là gì?

  Conversion funnel là một thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng trong thương mại điện tử, dùng để mô tả theo dõi người tiêu dùng thông qua một trong những kênh quảng cáo nào …