5 chiến lược theo dõi mạng đơn giản

Theo dõi các liên hệ qua mạng sau một sự kiện kết nối mạng là rất quan trọng nếu bạn muốn biến những khách hàng tiềm năng đó thành khách hàng trả tiền. Dưới đây là năm chiến lược đơn giản để theo dõi.

 Mạng là rất quan trọng để phát triển doanh nghiệp của bạn. Nói một cách đơn giản, trừ khi bạn ra ngoài và gặp gỡ mọi người, sẽ không ai biết bạn tồn tại. Nếu họ không biết bạn tồn tại, họ không thể thuê bạn. Bạn có thể là “người kết nối mạng” tốt nhất ngoài kia nhưng trừ khi bạn theo dõi những người bạn gặp, bạn đang lãng phí thời gian. Tôi đã gặp rất nhiều người phàn nàn với tôi rằng họ gặp mọi người nhưng những người dẫn đầu không đi đến đâu. Đây là lý do: danh thiếp ngồi thành đống trên bàn của bạn không phải là khách hàng. Tôi đã thấy dễ dàng nhất để theo dõi sau các sự kiện kết nối mạng khi tôi có kế hoạch tại chỗ TRƯỚC KHI tôi thậm chí rời khỏi phòng của mình.

ưới đây là năm chiến lược đơn giản mà tôi sử dụng để đưa kế hoạch đó vào vị trí và đảm bảo rằng tôi thực hiện được.

1. Quyết định cách thức và thời điểm bạn sẽ theo dõi với mọi người sau sự kiện.

Những điều đã làm việc cho khách hàng của tôi và tôi là:

a. Gửi một bài viết phù hợp với hầu hết các cuộc hội thoại của bạn đại diện cho những gì bạn làm và có giá trị cho độc giả. (Lưu ý: Đây phải là một bài viết giúp liên hệ mới của bạn, không phải là một tài liệu bán hàng).

b. Nhấc điện thoại lên và gọi.

(Lưu ý: Dành thời gian trên lịch của bạn để thực hiện các cuộc gọi đó và quyết định những gì bạn muốn thực hiện với các cuộc gọi này … một lần nữa, đây là cơ hội để bạn biết về chúng, KHÔNG bán). c. Chia sẻ tài nguyên với họ. Đặt họ liên lạc với ai đó có thể phục vụ họ hoặc chia sẻ cuốn sách yêu thích của bạn về một chủ đề.

2. Mang theo một sharpie với bạn cho tất cả các sự kiện mạng.

Sau khi bạn nói chuyện với ai đó, hãy viết một hoặc hai ghi chú nhanh để nhắc bạn về những gì bạn đã nói và nếu thích hợp, bước tiếp theo của bạn sẽ là gì. Tại sao một sharpie? Rất nhiều người có danh thiếp bóng loáng. Một cây bút không phải lúc nào cũng hoạt động.

3. Mang thêm danh thiếp (hoặc thậm chí cả thẻ trống).

Vì hầu hết mọi người không theo dõi sau một sự kiện kết nối mạng, điều quan trọng đối với bạn là thu thập tên hơn là bạn đưa thẻ ra và chờ họ gọi cho bạn. Nếu ai đó bạn gặp không có danh thiếp (nhiều người không mang đủ), bạn có thể viết thông tin của người đó vào một trong những thẻ của riêng bạn hoặc trên một thẻ trống.

4. Nói với họ làm thế nào bạn sẽ theo dõi.

Bạn sẽ gọi cho họ trong một vài ngày? Bạn sẽ gửi cho họ một bài viết? Bạn sẽ gọi để thiết lập một ngày ăn trưa?

Khi bạn nói với họ những gì mong đợi nó làm cho nó thực sự cho cả hai bạn. Bạn sẽ có nhiều khả năng theo dõi hơn bởi vì bạn nói với họ rằng bạn sẽ và họ sẽ dễ tiếp thu hơn vì họ biết rằng nó sẽ đến. Ồ, và phần tốt nhất, họ sẽ thường chia sẻ cách tốt nhất để bạn theo dõi họ để họ sẽ dễ tiếp thu hơn.

Mời bạn cùng tham khảo thêm một sản phẩm rất hữu ích trong kinh doanh tại https://dutu.vn/

5. Chỉ vì ai đó không gọi lại hoặc trả lời email của bạn không có nghĩa là họ không quan tâm.

Tiếp cận một lần sau khi gặp họ là không đủ. Nó thường mất bảy hoặc tám lần chạm trước khi ai đó quyết định rằng họ sẵn sàng thu hút bạn. Chạm vào cơ sở với họ thường xuyên. Tiếp tục cung cấp thông tin về giá trị và lợi ích cho họ.

Khi bạn theo dõi thường xuyên và chia sẻ thông tin về giá trị sau khi gặp ai đó bạn trở thành người mà họ tin tưởng. Bạn sẽ tự nhiên xây dựng một mối quan hệ vững chắc và trước khi bạn biết điều đó, các thẻ trên bàn của bạn sẽ trở thành khách hàng và đối tác tốt nhất của bạn.

Leave a Reply