Hình thức của tham nhũng trong nền giáo dục Việt

Tham nhũng trong giáo dục ở Việt Nam vẫn luôn được che đậy khá “sạch sẽ”. Tham nhũng theo cách rất riêng “có văn hóa”. Chính vì thế cần phải hiểu rõ bản chất của hiện tượng luật tham nhũng trong nền giáo dục. Hình thức đặc biệt thế nào?

Những hình thức tham nhũng chính

  • Giữa phụ huynh, học sinh và thầy cô
  • Tiêu cực trong bệnh thành tích. Phụ huynh dùng tiền, quà cáp hối lộ thầy cô nhằm mục đích có lợi cho con cái ( sửa điểm, mua điểm, mua bằng, xin được nhận vào lớp tốt..)
  • Thầy cô tham nhũng bằng cách thông báo đóng các loại tiền quỹ, tiền nộp xây dựng, nâng cấp nhà trường, đồ dùng, thiết bị học tập với số tiền vượt quá số tiền thực sự nhà trường chi trả để xây dựng môi trường giáo dục.

  • Thu các khoản tiền trái quy định nhằm đút túi riêng hoặc ăn bớt xén.
  • Ép học sinh tham gia các lớp học thêm để thu tiền bằng nhiều hình thức khác nhau. Phân biệt học sinh học thêm và không học thêm bằng điểm số trong các bài kiểm tra, cho học sinh học thêm biết trước đề kiểm tra hoặc đưa ra các hình phạt vô lý, trù dập nếu học sinh không học thêm.
  • Ăn chặn tiền nhà nước trợ cấp, phụ cấp cho các em học sinh
  • Phụ huynh chạy tiền cho con để đỗ vào các trường tốt, xin chuyển vào lớp giỏi.

Giữa thầy cô và nhà trường

Đút lót hối lộ để vượt qua các kì thi tuyển công chức, dùng tiền để xin vào giảng dạy, mua công việc tốt, địa điểm làm việc tốt. Mua chức, mua quyền trong nhà trường.

Vạch trần một số tác hại và hậu quả của tham nhũng trong những mối quan hệ cơ bản của nền giáo dục. Cũng là lời cảnh báo tham nhũng đang ngày càng tinh vi hơn trong bất cứ ngành nghề nào.

Leave a Reply